Csellengő Csemete-lak családi bölcsőde szakmai programából:

A családi bölcsőde minőségpolitikája:

A " Csellengő Csemete-lak" családi bölcsőde a jelen társadalomra és a jövőbeli reménységekre épülő 1-3 év közötti gyermekek és csellengő kiskamaszok részére szeretne nyújtani napközbeni, iskola utáni mindennapos illetve nem csak minden napos ellátást.

Megalakulásunk és működésünk céljai:

- Családias, minden igényt kielégítő körülmények közt, megfelelő szakképesítéssel rendelkező, célirányos segítség mellett minden 1-3 év közötti fiatal, kisember részére szeretnénk hasznos elfoglaltságot, játékos tanulást biztosítani, valamint a társadalomba való beilleszkedésüket elősegíteni.

- A szolgáltatásainkat olyan családok részére szeretnénk nyújtani, akik szeretnék biztonságos felügyelet alatt tudni ilyen korú gyermekeiket addig, amíg munkájuk vagy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudják saját maguk ellátni.

- A jövőbeli társadalom oszlopos tagjainak a személyiség kialakulásában, a hova tartozás, beilleszkedés, valamint az egymás elfogadásában - kis létszám mellett - szeretnénk segítséget nyújtani, valamint felkészíteni őket az Életre a rég elfelejtett hagyományok és értékek megbecsülése mellett.

- Teendőinket barátságos, szeretetteljes légkörben a biztonságérzet kialakítása mellett szeretnénk folytatni, ahol a testi és lelki egészségre egyaránt figyelünk.

A családi bölcsőde küldetése, missziója:

A jelen társadalom résztvevőjeként, szemlélőjeként kijelenthetem, hogy a mai pénz centrikus, rohanó világban elvesznek az értékek. Egyre több"kulcsos gyermek, csellengő csemete" kallódik az utcákon céltalanul és felügyelet nélkül. Számtalan olyan külső veszélynek vannak kitéve, amelyekben még a felnőttek sem tudnak helytállni. Elfelejtettük, hogy a legféltettebb kincsünk és értékünk a gyermekünk. A mai világban nem marad időnk a karrierünk vagy csupán a megélhetésünk fenntartása mellett a gyerekeinkkel focizni, babázni vagy csak egy jót beszélgetni. Emiatt a csemetéink a kamaszkorukra elfelejtenek és szégyellnek érzéseket, gondolatokat kimutatni, kifejteni, esetleg magukba zárkóznak. Ennek hatására megjelenhetnek náluk figyelemfelkeltésre irányuló tettek, illetve sokféle pótcselekvés. Döntő szerephez juthatnak a romboló hatással bíró szerek, amiknek hatása alatt olyan dolgokat is képesek elkövetni, amivel saját maguknak és környezetüknek is csak fájdalmat okoznak. Pedig mint tudjuk, minden gyerek ártatlannak születik, csak utána veszi fel és tanulja meg a rosszhoz, helytelenhez való viszonyulást, amivel szemben csak erős akarattal lehet nyertes az ember.

Nagyon fontos célnak tartom, hogy a gyerekeket és a fiatalokat megerősítsük Önmagukban és a környezetükben való bizalom kialakítására. A jelenlegi gazdasági helyzetben a gyerkőcök szülei is a munkájuk, létük fenntartásában nap, mint nap csakis reménykednek, emiatt bizonytalanok, feszültek és ingerlékenyek. Ez nem a saját hibájuk, a fő ok a kialakult labilis gazdasági helyzet és a túlélésért folytatott elkeseredett küzdelem.

Meg szeretnénk tanítani a gyermekeket újra a belső értékek fontosságára, a szeretet szavának súlyára, az összetartás erejére valamint arra, hogy:

"Minden véggel egy új és talán jobb kezdődik."

Missziónkat akkor érezhetjük beteljesítettnek, ha a szülők a családi bölcsőde munkatársaival közösen el tudják azt érni, hogy a számunkra és a társadalom számára oly értékes gyermekek és kisemberek ne az utcán csellengjenek, hanem egy barátságos helyen leljenek menedéket. Olyan kívülálló felnőttek felügyelete alatt legyenek, akiktől meg tudnak tanulni, segítséget kérni és elfogadni. Ezáltal képessé válnak a szüleik, illetve társaik, és egyben a társadalom is adni. Fontos megtanítani erre a kincsre a következő generációt.

Mi nem szeretnénk szülők helyett szülők lenni, hiszen az egy áldás, de elhivatottan szeretnénk minden hozzánk forduló szülőnek és gyereknek lelki és testi segítségére lenni. A jelenlegi társadalmunk értékrendjében a rossz rideg, elhidegült világi szemlélet újraformázása mellett munkáságunk célja a gyerek-szülő, gyerek-nagyszülő, gyerek-társadalom, valamint a gyerek- élet kapcsolat harmonikusabb, boldogabb, őszintébb és nyíltabb lehessen.

Személyi feltételek:

Mindkét napköziben két tanár, napközistanító, gyógypedagógus, valamint, óvónő segítségével szeretnénk a szülők és a gyerekek igényeinek megfelelő szakmai szolgáltatást nyújtani, illetve a kedvükben járni. 5 fős létszámot meghaladó csoportoknál két felnőtt jelenlétével és szerető odafigyelésével szeretnénk elősegíteni testi-lelki fejlődésüket, kielégíteni játékigényüket, valamint személyes és őszinte beszélgetéseket kezdeményezni velük.

Tárgyi feltételek:

A napközinek átengedett ingatlan gyermekek számára ideális adottságokkal rendelkezik, kellemes, nyugodt és biztonságos hely a játék, a tanulás, a beszélgetés, pihenés és a mozgás terén egyaránt. Fokozatosan szeretnénk a felmerült igényeknek megfelelő környezetet megteremteni, hogy minden csemete szívesen töltse nálunk az idejét.

I. A családi bölcsőde bemutatása:

- " Csellengő Csemete-lak " Egy VI. kerületi Vörösmarty utcai napközi, egy 72 nm2 alapterületű világos lakás. A Hunyadi téri játszótér szomszédságában helyezkedik el, valamint közel van a Városligethez is, ahol ugyancsak lehetőség van szabadtéri elfoglaltságokra.

A napközik közelében óvodák, bölcsődék és iskolák találhatók, amelyekkel a kölcsönös együttműködés mellett szoros kapcsolatot szeretnénk kialakítani. Mivel közösek a céljaink, segíthetjük egymás munkáját a minél sikeresebb eredmény elérése érdekében.

A napközik kis létszámmal működnek és átjárhatóak. Mind két lakás otthonként definiálható. Elrendezésük, struktúrájuk illetve berendezésük alkalmas gyermekük biztonságos, barátságos, kiegyensúlyozott, fejlődésüket elősegítőellátására.

II. Kiemelt szakmai célok:

A napközi legfőbb célcsoportjai a már nem igazán gyerekek, de még nem is felnőttek. Ők azok, akik igénylik a felnőttek társaságát, de egyre fontosabb hierarchiás elhelyezkedésük a saját korosztályukban. Szeretnek együtt lenni, de legtöbbször még nem tudnak mit kezdeni szabad idejükkel. Jelenleg sem Budapest, sem Magyarország egész területén nincs olyan hely, ahol a kis kamaszok otthon lennének úgy, hogy még sincsenek otthon. Együtt lennének iskolai tanítási időn kívül, de azt tartalmasan, játékos tanulással, közös élményekkel gazdagodva, de erőltetés nélkül tennék. Ez a korosztály már tudja, hogy vannak jogaik, de azt nem akarja tudomásul venni, hogy kötelezettségei is vannak. Nemcsak magával, de a szüleivel és a társadalommal szemben is. Továbbá oly módon nyújtanánk lelki segítséget, hogy azt ne érezzék sértőnek vagy valamiféle kötelező, ám felesleges időtöltésnek. El szeretnénk érni, hogy saját maguk akarjanak "kitárulkozni". Ehhez biztosítanánk, hogy mindig legyen körülöttük egy olyan felnőtt, aki szívesen meghallgatja őket, és megpróbál nekik segíteni. A beszélgetések során nem tanácsokkal látnánk el őket és nem a megoldást adnánk a kezükbe, hanem arra nevelnénk, hogy tudjanak és merjenek szembenézni a saját gondjaikkal. Ezután ök maguk megtanukják megtalálni a felmerült problémára a megoldást. Az állami oktatásban elfelejtik a nagy elvárások mellett a gyerekeket megtanítani a tudás-éhség szeretetére. Ezt a a folyamatot csak tetézik a XXI. század elektronikai vívmányai. Ezekből a külső hatásokból a gyermekek, sokszor nem tanul meg problémákat megoldani illetve az élet adta örömöket és lehetőségeket nem tudják kiaknázni.

A gyermekek ellátásáról igény szerint gondoskodunk az életkoruknak, valamint vitamin igényüknek megfelelően kisszállításos módszerrel, illetve biztosítjuk saját ételük higiénikus tárolását is biztosítjuk.

A napközi munkatársai indulásunktól fogva folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken, aktuális szakmai konferenciákon, programokon és egyéb más képzési lehetőségeken.

Kapcsolattartás:

A szülőkkel való kapcsolattartást személyesen, telefonon vagy a világháló segítségével szeretnénk megoldani illetve minden alkalmat szeretnénk megragadni, hogy a szülők is jelen lehessenek a rendezvényeinken.

Szülői megbeszéléseket szeretnénk tartani legalább félévente, ahol minden felmerülő kérdést megvitatunk. A jogos kéréseknek maximálisan eleget szeretnénk tenni. Ezen kívül, amennyiben a szülő és a gyermek szemlélete nem közeledik egymáshoz a kamaszkorú csemetéknél, valamint igény merül fel a gyermek és szülő közti nézeteltérések, érdekek egyeztetésére, bármikor személyes és személyre szabott megbeszélést is tudunk tartani akár szakember bevonásával is.

A napközi pontos napirendjéről ( amely heti, havi és évi bontásban készül el), a faliújságon illetve a honlapunkon adunk tájékoztatást.

Minden kerületi bölcsödével, óvodával valamint iskolával szeretnénk közös programokat, táborozásokat szervezni. Valamint minden segítséget meg kívánunk adni az óvodás korúak megfelelő fejlődéséhez, iskolára való felkészítéséhez, illetve az iskolás gyermekek, csemeték tanulmányi eredményeinek javításához.

A kerületi Önkormányzattal és a szolgáltatásunkat érintő Önkormányzatokkal egyaránt szeretnénk empatikus és segítőkész kapcsolatot kialakítani, amelyben ahol reményeink az az uralkodó látásmód, hogy a jövő gyermekeit támogatni, segíteni kell.

A gyámhivatal, illetve a szakhatóságok képviselőivel is megértő és segítőkész összeköttetést szeretnénk ápolni. Ha kisebb gyermekek gondozására igény merül fel úgy a működési engedélyünk módosítását indítványozzuk.

Az ANTSZ munkatársaival is szeretnénk jó kapcsolatot fenntartani, és az előírások változásait folyamatosan figyelemmel kísérni, azoknak eleget tenni.

Konferenciákat szeretnénk tartani más családi bölcsődeben dolgozóa kollegákkal, illetve a legtöbb továbbképzésen részt szeretnénk venni, hogy az általunk nyújtott ellátás minden téren a lehető legmagasabb minőségben és tényleg a ránk bízott gyerekekért történjen.

Korrepetálásokhoz fejlesztéshez, illetve tehetséggondozáshoz szaktanárok, logopédus, fejlesztő pedagógus segítségét vesszük igénybe.

III. Az ellátás, a gondozás- nevelés megvalósulása a családi bölcsődeben:


Egészséges életmód:

A 2010 évi statisztikai adatok alapján a magyar társadalom több mint 78%-a egészségtelenül és helytelenül táplálkozik és keveset mozog. A jövő nemzedékét rá szeretnénk nevelni az egészséges, változatos és rendszeres étkezésre, valamint a testmozgás fontosságára.

Érzelmi és szociális fejlődés:

Kiemelt figyelmet fordítunk, hogy a csemeték megtanulják és megértsék az erkölcsi normákat, valamint azok áthágása miatti következmények súlyosságát. Tanítani szeretnénk őket a nyíltság és az őszinteség hatalmára, a kitartásra, valamint társaik elfogadása mellett kötődés, a közösségi élmények előnyeiret.

Megismerési folyamatok fejlődésének segítése:

Célunk a csemetékkel való egyéni foglalkozás a jobb tanulmányi eredmények elérése érdekében életkori sajátosságaikra építve, figylembe véve érdeklődesi körüket.

A napirend megszervezése:

A napirendet a felmerült igények alapján, valamint az évszakok és az időjárás függvényében alakítjuk ki.

Napirend iskolai tanítási idő után:
12.30 - 13.30 Levegőzés mozgás, játék a szabadban
13.40 - 15.00 Szabad játék, külön foglalkozás (edzés stb.,)
15.00 - 17.00 Tanulás, korrepetálás 2X 45 perc, 15 perces szünetekkel
17.00 - 18.00 Lehetőség internetezésre, valamint kötelező vagy ajánlott olvasmány felolvasása
18.00 - 18.30 Vacsora (gyerekek által hozott vagy rendelt)
18.30 - 19.30 Játék, beszélgetés
19.30 - 20.00 Folyamatos haza vitel vagy haza adás

Napirend szünidőben:
7.00 - 8.30 Folyamatos érkezés
8.30 - 9.00 Reggeli
9.00 - 10.00 Játék a napköziben, foglalkozások
10.00 - 10.30 Tisztálkodás, tízórai
10.30 - 11.30 Játék napköziben vagy a szabadban.
11.30 - 12.00 Rendrakás, tisztálkodás, ebéd
12.00 - 12.45 Ebéd
12.45 - 15.00 Pihenés, olvasás
15.00 - 15.30 Uzsonna
15.30 - 18.00 Játék, beszélgetés, folyamatos hazamenetel

A napi élet megszervezése a családi bölcsődeben:
Gondozás:
Az életkoruknak, személyiségüknek, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő kiegyensúlyozott fejlődésük elősegítése változatos és játékos módszereken keresztül a tanulás megszerettetése, szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek felügyelete alatt.
Nevelés:
Célj az élet nehézségeivel való szembenézéshez szükséges bátorságra és a megoldási lehetőségekre azok mérlegelésére, tudatos döntésre, valamint az optimista gondolkodás elsajátítására való nevelés. A serdülő csemetékben megerősítjük a kamaszkor egyik legnagyobb kétségét, hogy igenis a család az a biztos pont az életükben, amelyre bármilyen körülményekben számíthatnak még akkor is, ha a szülők kénytelenek idejük nagy részét munkahelyükön tölteni. Ki kell tudniuk fejezni az érzéseiket és fel kell állítaniuk a saját érték rendjüket, amelyben a családra és ránk(a vele foglalkozó pedagógusokra) is alapozhatnak feltétel nélkül. A megértést és megoldást ne rossz társaságban, kábítószerezés, tudat módosító szerekben keressék és találják meg.
Játék:
Korosztályuknak és érdeklődési körüknek megfelelő társasjátékokkal, könyvekkel, valamint internet használatta, természetesen szigorú felügyelet mellett.
Mozgás:
Szeretnénk rendszeres mozgást beiktatni a heti rendbe, különböző edzéseken, sportolási lehetőségeken részt venni, akár külsős segítők által,ítőkkel akár a családi bölcsőde keretein belül úgy, hogy szükség esetén el-, illetve visszaszállítjuk a csemetéket. Így a gyermek számára akkor is biztosított ez a lehetőség, ha a szülő későn végez a munkahelyén
Környezeti és -természeti tevékenységek megismerése:
A szabadidőt amennyire a lehetőségeink engedik - a szabad levegőn vagy a természetben szeretnénk tölteni, kirándulásokon, táborozásokon. A főváros nyújtotta jó lehetőségeket maximálisan ki szeretnénk használni, múzeumok, nevezetességek, színházak látogatásával, mivel gyermekeinek tájékozottságot kell szerezniük saját történelmükről, hagyományaikról. Továbbá a nemzetiségi és a kisebbségi kultúra megismertetése is igen jelentős célkitűzésünk, hogy a gyermekek toleranciáját, egymás elfogadását fejlesszük általa.

Az alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatás:
- A szülők igénye szerinti gyermek felügyelet még az esti órákban is.
- Gyermekek szállítása, kisérése edzésre, családi bölcsődebe stb.
- Külsős szakemberek: logopédus, pszichológus, gyógypedagógus bevonása a nevelési folyamatokba igény szerint.
- Angol, német, spanyol nyelvoktatás, igény és megfelelő létszám esetén.
- Célratörő felvételi felkészítés a középiskolára, valamint óvodások számára iskola előkészítő foglalkozás.

Rendezvények, ünnepek:
A családi bölcsőde minden tagjának születés- és névnapi partit tartunk, akár a szülőkkel együtt, illetve külsős gyermekeket, barátokat is szeretettel fogadunk.
Az ünnepeken alkalomhoz méltóan, a hagyományok megőrzése mellett főként az együttlét és a családias hangulat értékes pillanatai válnak hangsúlyossá. Ajándékok elkészítését és a termek feldíszítését saját kezűleg végezzük.